Make your own free website on Tripod.com

Знај и добиј:
Кој не е ексклузивен член на „Четворицата јавачи на епокалипсата“:
1) Смрт
2) Феминизам
3) Чума
4) Мили Ванили