Make your own free website on Tripod.com

Знај и добиј:
Коj e национален ден на лузерите:
1) Па тоа е лесно, 14 Ноември
2) Fuck you! Тоа е денот!!!